عدم تشکیل ترم تابستانی در دانشکده
1393/4/8 10:4

باسمه تعالی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد دانشجویان ثبت نام شده برای نیمسال تابستان ، ترم تابستانی  در این دانشکده برگزار نمی گردد.

ايجاد رشته علوم کامپيوتر در دانشکده
1393/4/2 13:41

 شورای گسترش وزارت علوم با ایجاد رشته علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار موافقت نمود

 فرم جدید پروپوزال
1393/3/3 15:35

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:

فرم جدید پروپوزال را از اینجا دریافت نمایید

قابل توجه دانشجویان  مقطع کارشناسی ارشد
1392/12/5 15:50

توجه شما را به برخی نکات مهم در خصوص آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته جلب می نماییم:.....1